Rychlá poptávka

FACEBOOK

SERVIS CLIMAX, a.s.

O nás

O společnostiVšeobecné obchodní podmínky
 

O společnosti

Historie naší společnosti se píše od roku 2007, kdy jsme založili první specializovaný internetový obchod se stínící technikou vyrobenou na míru v Česku. Byl to tak trochu riskantní podnik, jemuž málokdo věřil, nicméně zájem ze strany zákazníků nám dal jasně najevo, že šlo o správný krok.

V roce 2011 vznikla společnost eŽaluzie s.r.o. a nabídka zákazníkům se rozšířila o kompletní služby spojené s dodávkou stínící techniky, tedy poradenství, vyměření a montáž. Od okamžiku vzniku jsme smluvním partnerem značky Climax, která nabízí široký sortiment a špičkovou kvalitu produktů. V roce 2015 jsme založili dceřinou společnost eŽaluzie Kroměříž s.r.o., která začala působit v Kroměříži.

Nejprodávanějším výrobkem jsou už několik let venkovní žaluzie. Přesto na trhu chyběl vhodný a cenově dostupný systém na zabudování mechaniky venkovní žaluzie pod fasádu domu. Proto jsme v roce 2015 zahájili výrobu vlastních podomítkových schránek z purenitu, což je stavební deska na bázi tvrzeného polyuretanu s vynikajícím mechanickými vlastnostmi. Nejdříve jsme podomítkové schránky vyráběli pouze pro vlastní potřebu, postupně je začalo objednávat několik velkoodběratelů a v roce 2016 jsme ve spolupráci se společností Servis Climax a.s. začali vyrábět pro celou partnerskou síť Climax. V tomtéž roce jsme vyrobili 2500 běžných metrů podomítkových schránek. V roce 2017 jsme sortiment doplnili o boční izolační panely s integrovaným pouzdrem pro zapuštěnou vodící lištu. Velkou výhodou je, že tyto výrobky také sami instalujeme, což nám poskytuje nejlepší zpětnou vazbu. Díky tomu neustále naše produkty zdokonalujeme.

Od vzniku naší společnosti každoročně zvyšujeme naše tržby a za tímto úspěchem stojí nejenom skvělé produkty, ale především lidé. Naše práce nás baví, děláme ji rádi a to je na výsledku vidět. Přijďte se přesvědčit do našich showroomů ve Valašském Meziříčí a Kroměříže.

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran :

 

a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
     - stínící a garážová technika dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována internetovém obchodě prodávajícího, případné kupní smlouvě. S výjimkou žaluzií IDK a MAX25 není součástí dodávky montážní materiál (šroubky). Kupující bere na vědomí, že zobrazení barev ve vzorníku na monitoru může být odlišné od skutečnosti, což je dáno vlastnostmi konkrétního monitoru i vlastním převodem skutečného vzorku do elektronické podoby.

§ 3 Dodávka zboží

 

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
    - zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (emailem, faxem apod.). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:
      a) Den vystavení objednávky, požadovaný den dodání zboží
      b) Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení
      c) Podpis, razítko odběratele

2. Termín dodávky:
    - Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou PPL na území České republiky. V případě balíků větších než 2 m bude využita jiný vhodný dopravce. Termíny jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých výrobků.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR.

4. Způsob dodávky a obal zboží
zboží bude prodávajícím zabaleno v obalech PVC či kartonu

5. Předání a převzetí zboží :
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě.

§ 4 Kupní cena


Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou. V ceně není zahrnuta montáž zboží.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny


Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury před započetím výroby. Vzhledem k tomu, že jsou všechny dodávané produkty vyráběny na zakázku a jinde než na původně určeném místě nejsou využitelné, nelze zasílat zboží na dobírku.

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. Kupující je při převzetí zboží povinnen zkontrolovat, zda obal nevykazuje zjevné vady poškození a pokud ano, je povinnen toto poškození ihned reklamovat u řidiče dopravce. Dále je kupující povinnen  zkontrolovat obsah dodávky a v případě poškození toto do dvou dnů od převzetí zboží reklamovat u prodávajícího. Na pozdější reklamace poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

§ 7 Vady zboží


Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 48 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

§ 8 Obaly


Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

§ 9 Zvláštní ustanovení


Kupující bere na vědomí , že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

 
 

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Kraiczova 983/3, Tel.: 604 700 021, E-mail: obchod@ezaluzie.cz
KROMĚŘÍŽ, Hulínská 1812/16, Tel.: 731 620 488, E-mail: kromeriz@ezaluzie.cz

 

 

© Copyright 2017 SERVIS CLIMAX, a.s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázáno.